Loading...
Skip to main content
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lai Châu

Địa chỉ:Tầng 1, Tòa nhà số 1 Trụ sở Hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu

Điện thoại:0231.3.878.480; 0213.3876.909; 0985.405.365
Bản đồ tìm kiếm

Danh sách các chi nhánh TGPL

cdscv