Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 16 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Nguyễn Như Toàn TAND Tỉnh Lai Châu 31/10/2018 00:00
2 Lò Văn Phạnh TAND Tỉnh Lai Châu 31/10/2018 00:00
3 Lường Văn Cao TAND Tỉnh Lai Châu 31/10/2018 00:00
4 Tẩn Láo Lù TAND Tỉnh Lai Châu 30/10/2018 00:00
5 Vương Văn Mạnh TAND TX. Lai Châu 25/10/2018 00:00
6 Nguyễn Bá Dương TAND TX. Lai Châu 25/10/2018 00:00
7 Lò Văn Ún TAND H. Tân Uyên 23/10/2018 00:00
cdscv