Loading...
Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 40 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Tẩn A Ngái TAND Tỉnh Lai Châu 24/09/2020 14:29
2 Tao Văn Dèng TAND Tỉnh Lai Châu 22/09/2020 14:39
3 Chẻo Oán Niền TAND Tỉnh Lai Châu 22/09/2020 14:29
4 Tao Văn Dọt TAND Tỉnh Lai Châu 18/09/2020 14:27
5 Lê Trọng Phúc TAND Tỉnh Lai Châu 17/09/2020 14:37
6 Phàn Sần Vầy TAND Tỉnh Lai Châu 17/09/2020 14:26
7 Nguyễn Thị Phương Trúc TAND Tỉnh Lai Châu 15/09/2020 14:32
cdscv