Loading...
Skip to main content
Giới thiệu TAND Tỉnh Lai Châu

Giới thiệu TAND Tỉnh Lai Châu

img

GIỚI THIỆU VỀ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Năm 2004 tỉnh Lai Châu chia tách thành 2 tỉnh Lai Châu và Điện Biên, tỉnh Điện Biên là tỉnh Lai Châu cũ còn tỉnh mới là Lai Châu.

TAND tỉnh Lai Châu mới cũng được thành lập gồm 25 đồng chí, đồng chí Chánh án đầu tiên là Trần Danh Minh.

Hiện tại tổng số biên chế của TAND tỉnh tăng lên 51 đ/c và đồng chí Chánh án là Nguyễn Thị Lụa. TAND 2 cấp tỉnh gồm 6 tòa phòng và 08 huyện, thành phố. Tổng số biên chế hiện tại của TAND 2 cấp là 120 đ/c, trong đó có 26 thẩm phán.

Mặc dù khi chia tách còn gặp rất nhiều khó khăn từ cơ sở vật chất, giao thông, nhân sự… nhưng TAND 2 cấp tỉnh Lai Châu vẫn không ngừng khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cũng như các chỉ tiêu đề ra, hàng năm luôn được TAND tối cao ,UBND tỉnh và các cơ quan cấp trên khen thưởng.

Được đảng và nhà nước giao nhiệm vụ xét xử và thực hiện quyền tư pháp, hệ thống TAND nói chung và TAND 2 cấp tỉnh Lai Châu nói riêng ngày càng được kiện tòa về số lượng và chất lượng. Hàng năm vẫn không ngừng đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ xét xử cho Thẩm phán và các chức danh tư pháp đảm bảo các vụ án đều được giải quyết một cách thấu tình đạt lý, công minh chính trực, không oan sai, không bỏ lọt tội phạm và đúng pháp luật.

img


cdscv