Loading...
Skip to main content

TAND tỉnh Lai Châu và Sở Tư pháp ký kết Kế hoạch phối hợp liên ngành người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân

(17/08/2022 17:03)

Để thực hiện tốt công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý theo Chương trình phối hợp số: 1063/CTPH-BTP-TANDTC ngày 19/5/2022 giữa Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân. Ngày 17/8/2022 liên ngành Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu và Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu đã thống nhất ký kết và ban hành Kế hoạch về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân hai cấp.

Thông qua Kế hoạch này nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước với TAND 2 cấp tỉnh Lai Châu trong việc trợ giúp pháp lý cho đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý , đặc biệt trong việc thông tin, thông báo về trợ giúp pháp lý; giúp pháp lý sớm tiếp cận đối tượng thuộc diện được trợ giúp và cung cấp các dich vụ trợ giúp kịp thời, hiệu quả; tăng cường hiệu quả tranh tụng tại phiên tòa; đảm bảo các đối tượng được trợ giúp được giải thích đầy đủ, tiếp cận, cung cấp sử dụng dịch vụ trợ giúp pháp lý kịp thời , phù hợp với quy định của Luật trợ giúp pháp lý và các văn bản luật có liên quan.


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 10
cdscv